Умови користування

 

Загальні умови користування порталом investor-partner.com.ua


Нижченаведені Загальні Умови Користування (у подальшому: Умови Договору) містять умови користування порталом  International Investor-Partner Ltd. (у подальшому: Оператор)   investor-partner.com.ua , а також партнерських сайтів ( у подальшому: Послуга), умови користування даними послугами  відповідною особою (Ви чи Користувач) .
 
I. Загальні положення
1. Користувачем вважається особа, яка  досягла 18 років, чи організація, дієздатна фізична або юридична особа, яка
-  зареєструвалася на сайті  investor-partner.com.ua  або на будь-якій із партнерських сайтів
- подала оголошення  на сторінці або на будь-якому партнерському сайті
- або відгукнулася на оголошення іншого користувача investor-partner.com.ua або партнерського сайту.

2. Користувач погоджується і зобов’язується виконувати  Умови користування, а також додатковою Інструкцією по Захисту даних, встановлених Оператором. Користувач зобов'язується надати відповідні реальні дані. Оператор, якщо йому стане відомо, що дані, задані користувачем не правдиві, Оператор має право обмежити доступ до порталу в цілому або частино, чи призупинити його.

 3.При користуванні сервісом між Користувачем  та Оператором укладається онлайн-договір.

4. Оператор залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в ці Правила й умови. Про внесені зміни користувач отримає повідомлення . Повідомлення може бути розміщеним або на сайті або відправлено на електронну адресу, вказану Користувачем. Після внесення поправок, користування сервісом  означає, що користувач  погоджується з внесеними поправками.
  5.Оператор створює аккаунт для Користувача, доступ до якого буде відправлений за зазначеною електронною адресою.

 6. Аккаунт користувача доступний при: активації оголошень, Оператор відправить на вказану електронну адресу ім’я та пароль. Видалення свого аккаунта означає повне припинення взаємодії між Користувачем та оператором .

II. Обов'язки Оператора
 

1.      Операції на сайті investor-partner.com.ua здійснюються Оператором в якості посередника. Оператор не несе відповідальності за пропозиції, укладені угоди на сайті investor-partner.com.ua та за невиконання угод між користувачами. Таким чином, оператор не несе відповідальності за якість, безпеку та дотримання нормативних вимог  і не несе відповідальності за  контроль та за якісну, безпечну та правову відповідність рекламованих товарів / послуг продуктів, які публікуються  на порталі investor-partner.com.ua.       
Він також несе відповідальність за справжність даних товарів, не може забезпечити повну та остаточну транзакцію між покупцем та продавцем товару.  
 
2 . Оператор  не втручається і не бере участь  у суперечках по операціям стосовно будь-яких правових суперечок між користувачами, при виникненні суперечок Користувач звільняє Оператора від будь-якої  потреби, вимоги чи відшкодування.

3.Опубліковане Користувачем оголошення Оператор сайту investor-partner.com.ua має право, але не зобов’язаний перевіряти. Оператор має право, але не зобов’язаний шукати серед тексту оголошення протизаконний контент. Користувач  при необхідності повинен архівувати зміст оголошення.

4. За зміст та наслідки опублікованого оголошення, в тому числі за всі майнові та немайнові шкоди  несе відповідальність Користувач.

5. Незаконний контент, не може бути опублікований на сайті investor-partner.com.ua (наприклад, приватні чи особисті дані третьої особи, коментарі, об'єкти інтелектуальної власності, особливо фото,  без дозволу автора чи правової належності).  Дії, що шкодять особистим правам третіх осіб безпосереднім чи опосередкованим шляхом (наприклад, закликання до злочину) не можуть бути розміщеним на сайті.

6 . У випадку, якщо стосовно змісту оголошення,  опублікованого Користувачем подається позовна заява з боку третьої особи, виконавчого уряду чи судових розглядів щодо будь-яких претензій, Користувач повинен задовольнити вимоги, брати на себе всі витрати, які виникатимуть при судовому розгляді  (наприклад, складання публічної заяви про непричетність Оператора до протизаконних дій Користувача), зробити все можливе для збереження репутації Оператора.

7. Якщо оголошення, розміщене Користувачем  на сайті  investor-partner.com.ua суперечить закону, Оператор має право видалити  даний контекст.  

ІІІ. Заборони та обмеження

1. Завантажені оголошення не можуть містити контент, який виключається або обмежується законодавством,  або відповідно етичних та моральних норм порушує закон, закликаючи до аморальної поведінки. На сайті investor-partner.com.ua заборонено публікувати товари / послуги, торгівля якими є порушенням закону. Такими товарами / послугами є наступні:
o   небезпечні хімічні речовини, зокрема, будь-яка пожежно-небезпечна чи вибухова речовина;
o   медичні, наркотичні, психотропні речовини або будь-які інші речовини з подібним ефектом;
o   алкогольні напої, за винятком колекційних, високоякісних спиртних виробів;
o   товари, отримані крадіжкою чи іншим злочинним шляхом, або ж товар нелегального виробництва;
o   підроблені або контрафактні товари (наприклад, продукти з логотипом бренду, який вводить в оману клієнтів про продукт або послугу щодо  походження, кількості, якості, компоненту,  продуктивності, зручності використання, ремонту, технічного обслуговування та інших важливих положень, що стосуються їх), а також заборонене приховання  подібних незаконних даних про товар/послугу;
o   товари, підроблені за брендом чи походженням;
o   скопійовані, підроблені варіанти запатентованих товарів, а також всі види діяльності, послуги, засоби, програмні забезпечення, які порушують авторські права;
o   Людські органи, тканини;
o   Зброя, вогнепальні кулі, піротехнічні засоби (феєрверки), їхні деталі, та інші засоби,застосування яких потребує відповідного дозволу, та небезпечні для навколишнього середовища, їхня торгівля в онлайн-режимі забороняється законодавством, в тому числі дозвіл на тримання та користування зброєю, включаючи засоби, користування якими не потребують спеціального дозволу (зірка для кидання, ножі, олов’яні та гумові палки, боксери, електрошокери, нундджаку, газові балони із вмістом більше 20 гр. і т.п.);
o   Цінні папери та всі інші фінансові засоби, якими можна провести інвестицію чи керування грошовими коштами, за винятком конкретних цінних паперів, які вже не діють, вони слугують тільки для колекціонування;
o   Кредитні картки, банківські картки, або інші засоби заміни готівкових коштів (наприклад, чек на відпочинок), за винятком конкретного товару чи засобу , який вже  не має функцію оплати, і оголошується з метою колекціонування;
o   Незаповнені гарантійні талони, свідоцтва, посвідчення,сертифікати, етикетки та наклейки;  
o   Будь-які продукти або тексти, які можуть призвести до конфлікту з приводу  ненависті, апартеїду, ксенофобії між націями та народностями;
o   Товар чи текст, придатний для зганьблення  чи порушення конфіденційності однієї чи декількох осіб; 
o   вірус, троянський кінь або інші шкідливі елементи програмного забезпечення;
o   Код активації, CD-ключ, реєстраційний номер відокремленого від оригінального програмного забезпечення;
o   Картка декодеру передплати ТБ чи радіо, або засоби для нелегального декодування даних трансляцій ;
o   веб-сайти, FTP-сервери, або шляхи,які ведуть до них, та включають в собі створення небезпечних, заборонених речовин або оволодіння матеріалом, придатним для полегшення доступу до даної інформації;
o   ім’я користувача та пароль, необхідний для доступу в онлайн-сервіс;
o   списки особистої інформації або адреси електронної пошти та соціальних мереж (наприклад, iWIW, Gmail, Facebook і т.д.), запрошення на отримання права доступу e-mail сервісів;
o   всі системи, які пропонують тоталізатори чи азартні ігри, або стосуються довідковою системою користування цими іграми;
o   сексуальні послуги.

2.Також заборонено публікувати оголошення або посилання, які ведуть до погіршення репутації, ділових інтересів, загальної оцінки Оператора, або власника порталу (опосередкованого власника).   

3.Також заборонено:
o   Використання будь-якого додатку/рішення, яким можна змінити сайт investor-partner.com.ua.
o   Використання додатку/рішення, що протидіє  законному користуванню порталом, а також  що впливає на ІТ операції (апаратне та програмне забезпечення)  та доступ  investor-partner.com.ua;
o   Користування порталом таким чином, що протидіє Загальним Умовам Договору;
o   Публікувати оголошення про не коректний товар чи послугу;
o   В описі оголошення вказувати електронну  адресу, номеру телефону, адреси для листування чи веб-сайт, при подачі оголошення ці дані необхідно вказати у спеціальних полях;
o   Всі види діяльності, які порушують  права третьої сторони чи Оператора;

-      Відповідно вищенаведеного у разі виникнення незаконного змісту  Оператор має право відмовитись у наданні послуг, або в односторонньому порядку без попередження видалити оголошення. Користувач зобов’язаний користуватися порталом відповідно до закону та всіх чинних вимог. У випадку, якщо Користувач використовує портал незаконно або в шахрайських цілях, Оператор має право на  заходи, прийняті для забезпечення санкцій проти Користувача, та притягнення його до відповідальності.
 -     Оператор працює в поєднанні з відповідними органами в рамках правових меж для забезпечення притягнення до відповідальності  осіб, які вчинили злочин. Завантажені Користувачами оголошення на сайті investor-partner.com.ua Оператор може перевірити до чи після завантаження. Якщо після завантаження виявляється протизаконність, оголошення негайно видаляється. Якщо оголошення (контент)на думку Оператора  вставлене у невідповідну категорію, оголошення (контент) може переміститись чи бути видаленим за вибором Оператора. 

 IV. Умови встановлення  вартості послуг


За користування певними послугами (подача оголошень бізнес-пропозицій investor-partner.com.ua стягується  окрема плата..  Оплату можна провести, вибравши один із варіантів, наведених Оператором у списку видів оплати (крім PayPal, на банківський рахунок Оператора готівковою оплатою чи банківським переказом).  Послуга, за яку відбулась оплата, активується протягом 48 годин після оповіщення на сайті investor-partner.com.ua про успішне надходження оплати послуги.

Сайт  investor-partner.com.ua   при бажанні Користувача в  он-лайн режимі  видає електронну квитанцію про оплату послуги, який буде відправлений на електронну адресу, вказану Користувачем. Користувач, у свою чергу погоджується, що сайт investor-partner.com.ua видає виключно електронні квитанції про оплату послуг.

V. Взаємовідносини

Скарги та пропозиції, пов’язані зі службою сайту   investor-partner.com.ua  в першу чергу приймаються в оп-лайн режимі. Відповіді на скарги Користувачів та питання користувачів  Служба підтримки надсилає в письмовій формі на  електронну адресу, зазначену Користувачем  у вигляді закритого електронного повідомлення від системи Служби Підтримки.

VI. Захист персональних даних

Конфіденційність особистої інформації користувачів для нас є обов'язковим. Ми вживаємо всі необхідні заходи для захисту Ваших особистих данних, забезпечення конфіденційності  персональних даних та  запобігання несанкціонованого доступу  внутрішніх та зовнішніх користувачів до Вашої інформації.  При цьому сайт investor-partner.com.ua не несе жодної відповідальності за події (включаючи не виключно природні катастрофи, а навіть збій електроенергії та інше), які можуть впливати на процес роботи програмного забезпечення.

VII. Право, адміністративні органи

Ця Угода підлягає законам Гонгконгу і інтерпретуються відповідно до Гонгконгського Законодавства.  Ви безвідворотньо  визнаєте компетентність  суду Гонгконгу стосовно вирішення всіх  спірних питань даного договору. У випадку, якщо будь-яка частина договору визнається недійсною, решта частин не підлягає обговоренню,  як недійсної, і залишаються в силі.

VIII. Авторські права

Сайт investor-partner.com.ua є інтелектуальною власністю міжнародної компанії

International Investor Partner Limited
та власником ліцензії на неї.   Весь контент сайту investor-partner.com.ua  захищений законом! Зміст investor-partner.com.ua , згідно закону про  авторське право може бути використаним виключно за письмовою згодою Оператора!  


© International Investor-Partner GmbH.
Адреса: 3rd Fl., Jonsin Place, 228,
Queen’s Road East Wanchai,
Hong Kong
Відмінити пошук Почати пошук